FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Dane do fakturyNazwa firmy


Osoba zamawiająca


Nip


Pesel


Ulica


Kod pocztowy

Miejscowość

E-mail


Telefon kontaktowy


FAX


Adres do korespondencji


Dane dotyczące zamówienia


 
Lokalizacja dostawy kabiny


Gmina

Osoba odpowiedzialna za ustawienie kabiny (imię, nazwisko)


Numer tel. osoby odpowiedzialnej


Proponowana data podstawienia kabin

Ilość kabin

Częstotliwość serwisu
 
Wyposażenie dodatkowe
umywalka

Uwagi dodatkowe

Warunki
  1. Zamawiający wyraża zgodę do przesyłania faktur bez podpisu odbiorcy.
  2. Brak dostępu, lub dojazdu do kabiny podczas serwisu nie zwalnia zamawiającego z opłaty za usługę.
  3. W razie zaginięcia lub zniszczenia toalety nie wynikającego z normalnej eksploatacji , pełną odpowiedzialność ponosi zamawiający .