toiletwc

Formularz online

bracia

Dane do faktury

Nazwa firmy
Osoba zamawiająca
Nip
Pesel
Ulica
Kod pocztowy
Miejscowość

E-mail
Telefon kontaktowy
Adres do
korespondencji

Dane dotyczące zamówienia

Lokalizacja
dostawy kabiny
Gmina
Osoba odpowiedzialna za ustawienie kabiny (imię, nazwisko)
Numer tel. osoby odpowiedzialnej
Proponowana data podstawienia kabin
Ilość kabin
Częstotliwość serwisu
Wyposażenie dodatkowe
Uwagi dodatkowe
Warunki
  1. Brak dostępu, lub dojazdu do kabiny podczas serwisu nie zwalnia zamawiającego z opłaty za usługę.
  2. W razie zaginięcia lub zniszczenia toalety nie wynikającego z normalnej eksploatacji , pełną odpowiedzialność ponosi zamawiający.
  3. Zamawiający wyraża zgodę do przesyłania faktur bez podpisu odbiorcy.
  4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zamówienia / zapytania ofertowego w zakresie niezbędnym do przygotowania oferty.